Ser vi bara stillbilder av det som rör sig?

Publicerad

**Fråga:** En filmkamera tar ungefär 24 stillbilder per sekund. Men hur funkar vår syn? Uppdateras bilden kontinuerligt, eller fångar vi snabba stillbilder av verkligheten?

*Fredrik*

**Svar:** Synen fungerar inte som en filmkamera med stillbilder, utan bilden uppdateras kontinuerligt. Ljus träffar hela tiden ögat och nervsignalerna till hjärnan förändras fortlöpande. Men hur fort detta går beror på vilket djur vi är. Vi människor uppfattar filmens 24 bilder per sekund som rörliga eftersom bilderna smälter samman. Detsamma gäller till exempel lysrör som blinkar med växelströmmens frekvens, 50 gånger per sekund. Eftersom vi inte kan se så snabba förlopp, ser vi det som fast ljus. Hundens seende är däremot specialiserat på rörelse i stället för synskärpa. Den ser ett byte som rör sig på långt håll, men kan inte avgöra vad det är för något. Hunden ser film som en mängd bilder staplade på varandra i tiden – vilket kan förklara varför den inte är speciellt intresserad av tv. Möjligen kan en film som är filmad med en höghastighetskamera och som visas på en ny platt-tv, som uppdaterar bilden 100 gånger per sekund, vara roligare för hunden. Men jag vet inte om någon har testat just detta.

*Jan Ygge, professor i oftalmiatrik vid Karolinska institutet i Solna.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor