”Det är alltid svårt att bevisa att något inte finns.”

Publicerad

Robert Simcoe, professor i fysik vid MIT i Cambridge, USA, förklarar svårigheten med att visa att det som fattas i strålningen från en nyupptäckt kvasar inte bara är ett mätfel. Om mätningarna stämmer kan kvasarens ljus härstamma från en tid då de flesta stjärnor i universum ännu inte hade tänts.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor