Dick Harrison: Digerdöden kan vara en varning

Publicerad

Varför är du intresserad av digerdöden?

– Ett sådant gigantiskt trauma tvingar fram mänskliga reaktioner som gör dåtidens män och kvinnor mycket påtagliga.

Vilka lärdomar kan vi dra?

– Framför allt om mänskligt agerande när vi sätts under press – hur vi kan spåra ur, kasta ur oss anklagelser mot oskyldiga, agera under masspsykos och göra oss skyldiga till de mest hårresande felbedömningar. Digerdödens effekter visar på just det vi historiker ska ägna oss åt – studiet av hur vi människor har betett oss i det förflutna och hur vi mycket väl kan bete oss i morgon.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor