Europas okända lodjur räddas med hjälp av kaniner

Panterlon är världens mest hotade kattdjur. Men tack vare ett omfattande räddningsarbete har antalet djur tredubblats på tio år.

Publicerad

Bild: Scanpix / Ulf Palm

Panterlon är avsevärt mindre än sin mer kända släkting det europeiska lodjuret.

Arten kallas även iberiskt lodjur och vid förra sekelskiftet fanns det åtminstone 100 000 lodjur på Iberiska halvön. På 1960-talet hade beståndet minskat till några tusen individer. Den främsta orsaken var ett allt intensivare jord- och skogsbruk, som medförde en dramatisk minskning av antalet vildkaniner, panterlons främsta bytesdjur. Kaninbestånden har även decimerats av jakt och virussjukdomar. Dessutom har antalet trafikdödade lodjur ökat kraftigt.

År 2001 inleddes ett räddningsprojekt i EU:s regi. Då återstod endast ett nittiotal lodjur som alla levde i Andalusien i Spanien. I samarbete med spanska markägare återskapades stora arealer av det busklandskap som är en förutsättning för både lodjurens och kaninernas existens. Dessutom har man minskat antalet trafikdödade lodjur genom att bygga djurbroar och tunnlar under vägarna.

I dag finns det över 300 vilda panterloar i Spanien. Dessutom finns det drygt hundra individer i fångenskap. Sedan 2004 pågår nämligen ett uppfödningsprogram.

Tanken är att de uppfödda lodjuren ska placeras ut i skyddade områden där det finns gott om kaniner. Sjutton uppfödda lodjur har placerats ut än så länge.

– Vårt mål är att panterlon ska återerövra hela sitt historiska utbredningsområde, som innefattar både Spanien och Portugal, säger Miguel Simon, som är chef för räddningsprojektet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor