Glaciärerna fungerar som vattenförråd

Publicerad

Bild: Istock

Man säger att det kommer att bli torrt söder om Himalaya när växthuseffekten har smält bort de stora glaciärerna. Men kommer det inte att fortsätta regna över bergen? I så fall borde väl regnet rinna ner  i dalgångarna?

Andreas F.

Svar: Avrinningen till de stora floderna söder om Himalaya, till exempel Indus, Ganges och Brahmaputra, påverkas av nederbörd, avdunstning och smältvatten från glaciärerna. Beroende på vilken av floderna i regionen vi talar om, kommer smältvattnet att utgöra allt från några procent till uppemot hälften av den totala vattenmängden. I de floder som hämtar en stor del av sitt vatten från glaciärer skulle effekten bli stor om dessa försvann.

Glaciärerna är viktiga också för rytmen i den årliga avrinningen. I dag finns det enorma mängder is lagrade i glaciärerna, och inte minst under perioder av torka, både före och efter den årliga sommarmonsunen, är smältvattnet avgörande för människor som bor längs floderna.

Skulle Himalayas glaciärer smälta skulle vattennivåerna, sett över hela året, sjunka i de stora floderna. Regn är inget alternativ; nederbörden är koncentrerad till tre sommarmånader medan det är extremt torrt under resten av året.

Markku Rummukainen,  professor vid Centrum för  miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor