Ny metod kan bota ärftliga sjukdomar

Forskare i USA har utvecklat  en metod som gör det möjligt att byta ut skadade gener i ägg hos kvinnor.

Publicerad
Mitokondrierna, cellernas kraftverk, innehåller arvsmassa som kan ge ärftliga sjukdomar.
Bild: P. Motta & T. Naguro / SPL

Det finns ungefär 300 ärftliga sjukdomar som beror på genetiska skador i cellernas kraftverk, mitokondrierna. De innehåller bara ett tjugotal gener och är alltid ett arv från mamma.

Nu har forskare i USA lyckats flytta cellkärnan från en kvinnas ägg till en annans. Därmed är det möjligt att flytta kärnan från ett ägg med sjuka mitokondrier till ett ägg med friska.

– Det skulle vara en stor hjälp för drabbade familjer, säger Outi Hovatta, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Hon berättar att vissa mitokondriesjukdomar ger plågsamma symtom som muskelkramper och slaganfall. Men i Europa, USA och många andra länder skulle det vara olagligt att byta ut mitokondrier hos människor. Orsaken är att ett sådant byte bryter mot förbudet mot att ändra en människas gener så att förändringen går i arv.

Ett annat problem är att tekniken – som liknar terapeutisk kloning – innebär att risken för missbildningar ökar. Forskarna hoppas kunna lösa det problemet med djurförsök. Redan för tre år sedan bytte de mitokondrier i ägg hos rhesusapor. Fyra ungar som blev till genom befruktning av sådana ägg har sedan dess utvecklats normalt, enligt en rapport i Nature.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor