Resultaten höjs nära friskolor

Publicerad

Bild: Istock

En större andel elever i friskolor ger bättre resultat på proven hos elever, både på friskolorna och i de kommunala skolorna.

Sedan 1992 kan man välja friskolor, och i dag går 12 procent av grundskoleeleverna i friskolor. Nu har forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet jämfört kommuner med en stor och liten andel friskolor. De har analyserat studieresultat från alla elever som gick ut grundskolan mellan 1998 och 2009.

Resultatet – som har kontrollerats för demografiska förhållanden och familjebakgrund – visar att eleverna i kommuner med en större andel friskolor presterar bättre på nationella prov och blir mer benägna att läsa vidare på högskola. Detta gäller alltså alla elever, inte bara de på friskolorna.

Forskarna tror att konkurrensen kan göra att alla skolor blir bättre eller att nya idéer kan få större spridning i kommuner med fler friskolor.

Publicerad

Okategoriserad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor