Skötsam Higgs retar fysikerna

Publicerad
De röda linjerna är spår av de partiklar som bildades efter Higgspartikelns sönderfall.
Bild: Cern

Den nyligen upptäckta Higgspartikeln verkar uppföra sig precis som väntat. Det bådar inte gott för dem som vill se fysiken bortom Higgs. De allra senaste nyheterna om Higgspartikeln presenterades nyligen vid en stor fysikkonferens i Kyoto. Men resultaten väckte inget jubel bland de tillresta fysikerna, utan snarare viss besvikelse. Partikeln beter sig nämligen precis som väntat.

Minsta avvikelse skulle kunna peka mot något nytt, bortom fysikens standardmodell, som beskriver naturens minsta byggstenar. Men icke.

Det går inte att se Higgspartikeln direkt, eftersom den omedelbart sönderfaller i andra partiklar. Det sista hoppet står nu till några mer sällsynta händelser som har observerats, där Higgspartikeln sönderfaller i två fotoner något oftare än teorin förutsäger.

Men det är alldeles för tidigt att säga om resultaten tyder på något av vikt eller om skillnaden ryms inom statistikens felmarginal. Först när acceleratorn vid Cern i Genève når sin fulla styrka år 2014 kan möjligen glimtar av helt ny fysik dyka upp.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor