Världens mest framstående IT-länder

Publicerad

Index (max = 10)

  • Sydkorea 8,57
  • Sverige 8,45
  • Island 8,36
  • Danmark 8,35
  • Finland 8,24
  • Norge 8,13
  • Nederländerna 8,00
  • Storbritannien 7,98
  • Luxemburg 7,93
  • Hongkong 7,92

Källa: ITU (Internationella teleunionen, FN)

Internationella teleunionen är ett FN:organ som rankar världens länder på en tiogradig skala utifrån ett stort antal parametrar. De kan delas in i tre kategorier: antal personer som har tillgång till modern IT-teknik, hur många som använder tekniken och användarnas genomsnittliga IT-kunskaper.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor