Kan skrotet verkligen bli ren metall igen?

Går det att få fram rena metaller vid återvinning av elektronik och annat skrot? Är det till exempel möjligt att rena fram de olika metallerna som ingår i rostfritt stål och andra legeringar?

Publicerad
Under ett år omvandlas drygt 150 000 ton elektroniska apparater till skrot i Sverige.
Bild: Istock

Svar: Metallåtervinning blir allt viktigare. När man återanvänder skrot behövs mindre energi än för att tillverka metall från malmråvara. Dessutom sparar det resurser. På senare tid har elektronikskrot blivit en viktig källa till indium, gallium och sällsynta jordartsmetaller som är viktiga komponenter i högteknologiska produkter.

När företag återvinner skrot använder de många olika processer för att anrika och koncentrera metaller. Normalt smälts materialet och sedan raffineras det med bland annat elektrolys. För att rena koppar kan en anod gjutas av orenad metall, och genom att tillföra en spänning i elektrolysen löser kopparanoden upp sig och kopparjoner vandrar i elektrolysen till en katod där koppar faller ut med en renhet på 99,99 procent. Andra kemiska metoder används också för att separera olika metaller var och en för sig ur en blandning.

Att separera de olika metallerna i stål är ganska komplicerat och dyrt. I stället återvinner man hela legeringen. Skrotet klassas efter vilka metaller det innehåller. Vid nytillverkningen kan man sedan blanda i ny järnmalm och ”krydda” med andra metaller för att få fram rätt typ av stål.

Ett av de största återvinningsföretagen av elektronikskrot i hela världen är Boliden Rönnskärsverken, utanför Skellefteå.

Pär Weihed, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor