Vad oroar oss mest de kommande fem åren?

Publicerad

Bild: Istock
  1. Organiserad internationell brottslighet 75 %
  2. Relationerna mellan den muslimska och den kristna världen 73 %
  3. Användandet av jordens naturresurser 68 %
  4. Utvecklingen i Mellanöstern 65 %
  5. Globala klimatförändringar 64 %
  6. Europeiska unionens överstatlighet 58 %
  7. Internationell terrorism 56 %
  8. Stora flyktingströmmar 56 %
  9. Oljetransporter på Östersjön 54 %
  10. IT-säkerhet 41 %

Andel i procent som svarat att de är mycket eller ganska oroade.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor