Män och kvinnor drabbas olika av Alzheimers

Kvinnor kan förlora mer grå hjärnsubstans än män innan diagnosen Alzheimers sjukdom är ett faktum.
Publicerad
**Förlust.** De blåa områdena visar var i hjärnan kvinnor har förlorat mer hjärnvävnad än män när de får diagnosen Alzheimers sjukdom. (foto: MV SPAMPINATO ET AL.)

Forskare i USA har studerat hjärnan hos 109 kvinnor och män med begynnande minnesproblem – så kallad mild kognitiv svikt – som senare fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Med en magnetkamera tog de bilder i samband med att diagnosen ställdes, och jämförde dem med bilder tagna ett år före och ett år efter diagnostillfället.

En sammanställning av bilderna visar att kvinnor i genomsnitt hade förlorat mer grå hjärnsubstans än männen när de fick sin diagnos. Men männen kom i kapp.

– Hos männen utvecklas sjukdomen mer aggressivt på kortare tid, säger Maria Vittoria Spampinato, radiolog vid Medical university of South Carolina i USA.

Hon presenterade nyligen sina resultat vid en kongress för radiologer i Chicago, USA.

Det fanns även skillnader när det gäller vilka områden av hjärnbarken som drabbas hos kvinnor respektive män. Maria Vittoria Spampinato och hennes medarbetare anser att man i sökandet efter nya behandlingar mot Alzheimers sjukdom borde ta hänsyn till att förloppet skiljer sig åt mellan könen, och att olika delar av hjärnan drabbas.

I dag finns ingen bot mot sjukdomen, men det finns flera olika mediciner som lindrar symtomen och bromsar förloppet. Ungefär 150 000 personer i Sverige har Alzheimers sjukdom. Av dem är cirka 10 000 yngre än 65 år. Sjukdomen är något vanligare bland kvinnor än bland män.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor