Ny studie: Människan oskyldig till mammutens utrotning

Kanske var det inte människans jakt som blev mammutens undergång. Nya forskningsrön visar att det i stället kan vara klimatförändringarna – som fick förödande konsekvenser för både små och stora djur.
Publicerad
**Begravd.** Utgrävning av mammutskelett.
Bild: Istockphoto

När isen drog sig tillbaka efter förra istiden, spred sig människan allt längre norrut. Det sammanföll med att ett flertal stora däggdjursarter dog ut. Mammuten, ullhårig noshörning och jättehjorten är några exempel.

Många forskare anser att människans jakt var orsaken till dessa utdöenden. Men nu har ett forskarteam med svenska, belgiska och brittiska deltagare visat att även Västeuropas lämlar dog ut under den här perioden – trots att de aldrig har jagats. Lämlarna dog ut vid fem tillfällen under istidens senare del. Efter varje utdöende ersattes lämmelbestånden med invandrande lämlar från nordligare breddgrader.

Utdöendena sammanföll med kraftiga klimatförändringar. Vid ett av tillfällena försvann även mammuten från nordvästra Europa. Forskarna tror därför att klimatförändringarna var så kraftiga att de fick hela ekosystem att kollapsa. De nordligaste lämmelbestånden överlevde medan många större däggdjursarter gick under.

Under istiden förekom lämlar avsevärt längre söderut än vad de gör i dag. Forskarna gjorde dna-analyser av upp till 50 000 år gamla rester av halsbandslämlar som hittats i grottor i Belgien och Storbritannien.

– Lämlarnas dna förändrades så fort och så mycket att det inte kan ha handlat om evolution. De måste ha dött ut och ersatts av nya bestånd, säger Love Dalén vid Naturhistoriska riksmuseet, som var delaktig studien som publicerades i tidskriften PNAS.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor