På Mars inget nytt

Förväntningarna sköt i höjden när Nasas forskare John Grotzinger nyligen antydde överraskande fynd på Mars. Men vad är det egentligen roboten Curiosity upptäckter där borta?

Publicerad
**Utomjordisk.** Curiosity blickar mot en sten på Mars, cirka 10 centimeter hög. Provanalysen från marken gav dock inga överraskningar.
Bild: NASA/JPL

Fotografierna visar en röd grusyta, bara ett par korn tjock, som täcker mörkare och finare sand därunder. Sandens kemiska sammansättning liknar den som tidigare Marslandare rapporterat om. Bland annat finns där syre- och klorföreningen perklorat, som även hittades av Phoenix för fyra år sedan. Dessutom har ett enkelt kolväte upptäckts, men det är osäkert om det härstammar från Mars eller forslats dit av Mars-roboten Curiosity själv, från jorden.

Man vet sedan tidigare att det finns vatten på Mars. Inget tyder ännu på att det har flutit vatten just där Curiosity landat, även om den platsen kan föreställa en gammal flodbädd. Nasa nämner att det är rätt vanligt att vattenmolekyler binds till korn av sand och damm, fast nu upptäcktes lite mer vatten än förväntat.

De vattenmolekyler som avdunstar från gruset på Mars innehåller mer tungt väte än vatten på jorden. Kanske ger detta så småningom en fingervisning om hur det gick till när vattnet försvann från Marsytan för länge sedan.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor