Summa summarum

Publicerad

Placera ut talen 1 till 9 i ringarna så att summan av talen i två ringar är lika med talet vid linjen mellan dem.

Till exempel måste summan av talen i de första två ringarna i den första raden vara 8.

Facit: Summa summarum

Börja med att placera talet 1. Det måste vara i första raden.

Ettan kan inte finnas i någon annan rad eftersom summan av 1 och något av de övriga talen är högst 10. Man kan nu prova att sätta ettan i första, andra respektive tredje ringen i rad ett.

Sedan ges övriga tal av summorna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor