Syriens kaos förutsågs för 30 år sedan

En svensk prognos från 1980-talet varnade för inbördeskrig, men miss­bedömde tiden.

Publicerad

År 1982 publicerades studien Syrien och dess framtid av Försvarets forskningsanstalt i samarbete med Utrikespolitiska institutet. Rapporten gav en bred bild av Syriens ekonomi och politik under tidigt 1980-tal, och utmynnade i några framtidsperspektiv, som dock främst skulle ha bäring på 1980-talet. Man såg framför sig två scenarier:

  1. fortsatt styre av Baathregimen under al-Assads ledning,
  2. en islamisk republik.

Forskarna menade att det troligaste var att Baathregimen skulle sitta kvar under lång tid framöver. Men det fanns en risk för att al-Assads regim på sikt skulle bli alltmer auktoritär och tappa sitt folkliga stöd. Och då fanns risken att Muslimska brödraskapet skulle försöka tillskansa sig makten genom en kupp i Damaskus: ”En sådan minoritets­regim, med ett minimalt folkligt stöd och med starka socio­ekonomiska grupper emot sig, skulle sannolikt störta landet i inbördeskrig i stor skala. Syrien skulle i sådant fall under 1980-talet falla samman i samma kaos som karaktäriserat Palestina sedan 1947, Cypern sedan 1974, Libanon sedan 1975 och Iran efter 1979.”

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor