Du kan komma långt enbart med tankens kraft

Publicerad

Vi lever i verkligheten, men vi lever också i vår tankevärld. Det är inte alltid de följer varandra. Tankeexperiment är en metod för att belysa vår oordnade kunskap, och sätta kända fakta i ett delvis nytt sammanhang. Hur långt kan man då komma med enbart tankens kraft? Långt, det visar inte minst vetenskapens teorier. Tankeexperimenten leder till helt nya kunskaper.

Albert Einsteins relativitetsteori var en sådan övning i tankens kraft, och hans idéer ägnas en hel del utrymme i boken. Men även många före Einstein tänkte längre än vad experimentella metoder tillät – boken söker sig tillbaka ända till de gamla grekerna.

För filosoferna är tanken ett självklart verktyg för att utforska världen. Tanke­övningar om jaget och moraliska frågeställningar hör dit. Tankeexperimenten säger oss  dock inte vad som är rätt eller fel, konstaterar författaren. ­
Vi måste fortfarande välja.

Tankeexperiment är per definition abstrakta, att skriva om dem blir inte mindre abstrakt. Det krävs koncentration för att inte tappa bort sig i denna vindlande hyllning till tankens kraft.

Tankar som ändrar allt.

Sören Holst
Fri tanke

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor