Finns guldådror bara på vita duken?

På film letar guldgrävare ofta efter en guldåder i berget. Finns det rena stråk med guld och hur har de i så fall bildats?

Publicerad
Guld förekommer normalt i extremt låga halter i berggrunden.
Bild: Istock

Svar: Guld förekommer normalt i extremt låga halter i berggrunden och det finns i princip aldrig rena guldådror i fast berg. I vissa geologiska miljöer kan halterna vara högre, till exempel i stråk av kvarts i berget. Dessa så kallade kvartsgångar har bildats för länge sedan när varma vattenlösningar, som har transporterat olika ämnen i jordskorpan, har svalnat. Kristaller av olika mineral har då fallit ut, i detta fall i huvudsak kvarts (kiseldioxid) liksom rent guld eller guldhaltiga mineral. Men även i kvartsgångar är guldhalten låg, oftast långt under en procent. Tack vare dagens höga guldpris är det dock lönsamt att bryta en guldfyndighet där det finns två gram guld per ton berg.

Det guld som guldvaskare är ute efter och som har startat olika guldrusher runt om i världen har oftast bildats genom sedimentära processer. Guld som vittrar från berggrunden är kemiskt stabilt och har hög densitet. Gravitationen får det att samlas i mer och mer koncentrerade lager i sediment. Även stora guldklimpar, som i extremfall kan bli så stora att de väger flera kilo, tror de flesta forskare har vittrat direkt från till exempel kvartsgångar. Med lite tur hamnar guldet sedan koncentrerat i avlagringar, till exempel i flodbäddar, och hittas av någon lycklig guldvaskare.

Pär Weihed, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor