Mer data än de ord vi någonsin hunnit säga

Jag har läst att vi sparar allt mer data. Hur mycket finns det lagrat i alla datorer?

Bengt Nilsson

Publicerad

Svar: Det är svårt att ge ett exakt svar, men för ett år sedan gjorde analysföretaget International data corporation en uppskattning för 2011. Då hade vi sparat 1,8 zettabyte data. Det är 1 800 exabyte, 1,8 miljoner petabyte, 1,8 miljarder terabyte, 1,8 biljoner gigabyte eller 1,8 biljarder megabyte. Som en jämförelse är 5 exabyte lika mycket som alla ord som har uttalats av människan sedan tidens begynnelse. Om man konverterade 1,8 zettabyte till skriven information på papper skulle stapeln räcka 40 gånger fram och tillbaka till Pluto, eller så skulle man kunna slå in hela jordklotet i papper 30 gånger.

Mängden lagrade data kommer dessutom att växa till 7 zettabyte de närmaste tre åren, en ökning med nästan 300 procent. En orsak är alla bilder, all musik och alla filmer som vi lagrar och som vi delar med vänner i olika nätverk. Bara på Facebook delar en miljard användare varje månad med sig av 30 miljarder bilder, filmklipp och annat. Vi bygger också allt fler prylar som kan vara uppkopplade och kan lagra olika typer av data. Allt från pulsklockor som mäter vår hjärtfrekvens och energiförbrukning till videokameror och sensorer som bevakar och övervakar olika platser. Snart kan prylarna dessutom kommunicera med varandra. Kanske kommer din bil att välja bästa resväg hem utifrån vad olika vägsensorer berättar om trafik och väderförhållanden. Och när bilen närmar sig ditt hus säger den åt huset att höja temperaturen, tända vissa lampor och slå på din favoritmusik. Allt detta kommer att skapa ännu mer information som lagras. Mängden sparade data i våra egna datorer och i företagens stora datorhallar kommer alltså bara att öka.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor i informatik vid Luleå tekniska universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor