Putins valfusk har avslöjats

Publicerad

Parlamentsvalet i Ryssland i december 2011 har nu analyserats av forskare. De har jämfört valresultaten från 156 slumpvis utvalda vallokaler, som varit övervakade av oberoende observatörer, med valresultatet i övrigt. Förenade Ryssland, Putins parti, fick i övervakade vallokaler nästan 11 procent färre röster än i övriga vallokaler. Valdeltagandet var också genomgående lägre i övervakade vallokaler – vilket kan tolkas som en indikation på att röster ”skapats” i vallokaler som inte var övervakade.

Studien begränsar sig visserligen till Moskva, vars röster uppgår till sju procent av landets väljare, men resultaten tyder på systematiskt valfusk.

Forskarna menar att resultatet även visar att systemet med oberoende valövervakare kan vara en viktig faktor i en svag demokrati.

Resultaten har publicerats i PNAS.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor