Vår känsla av skuld

Publicerad

I avhandlingen Vårt eget fel analyserar Lunda­historikern David Larsson Heidenblad företeelsen ”moralisk kausalitet” – det vill säga moraliska orsaksförklaringar. Detta visar sig vara en seg tankefigur, och han visar på påtagliga likheter mellan dagens klimatdebatt och förmoderna synsätt på kriser. Då liksom nu förklaras hotande katastrofer som straff för våra synder och vårt omoraliska leverne.

I en handfull fallstudier över kriser som första världskrigets utbrott, Kubakrisen och klimathotet blottlägger David Larsson Heidenblad hur man försökt förklara dem. Det är som sagt en doktorsavhandling – med allt vad det innebär av omtagningar och tunga materialredovisningar. Men det är ett angeläget ämne som visar att historisk forskning kan belysa dagens problem och hur vi mentalt hanterar dem.

Vårt eget fel

David Larsson Heidenblad
Agering

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor