Ängsliga flickor får höga betyg

Flickor drivs oftare av ångest, enligt en ny studie – vilket kan ge ytligare inlärning.

Publicerad
Flickor drivs oftare av ångest i skolarbetet, enligt en ny avhandling.

Elever som drivs av ångest och oro har bra chanser att lämna gymnasiet med goda betyg. Den slutsatsen drar Pia Rosander, psykologiforskare vid Lunds universitet, som i en ny avhandling har undersökt sambandet mellan personlighet och studieresultat.

Hon lät personlighetstesta 200 elever när de började gymnasiet. När eleverna sedan hade tagit studenten jämförde hon resultatet från personlighetstestet med slutbetyget.

Eleverna bedömdes efter den så kallade femfaktorsmodellen, som analyserar personlighet utifrån olika skalor: till exempel öppenhet, samvetsgrannhet och ångestbenägenhet.

Tydligast koppling till höga betyg fanns hos de elever som hade höga värden för samvetsgrannhet och ångestbenägenhet. Dessa två egenskaper var vanligare bland flickorna.

– Det är givetvis inte sunt att ofta vara ängslig, och att ha ångest som drivkraft kan ge en sämre djupinlärning. Det finns en risk för att dessa individer undviker utmaningar och tar den enklaste vägen mot målen. De hindrar sin egen utveckling, säger Pia Rosander.

Pojkarna som ingick i studien hade oftare en mer öppen personlighet, vilket inte verkar ge lika goda studieresultat. Denna personlighetstyp, som finner sin drivkraft i lust och nyfikenhet, främjar däremot djupinlärning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor