Kärnfull reaktion

Publicerad

Bild: Istock

A. Bygger dagens kärnkraftsteknik på fusion (kärnsammanslagning) eller fission (kärnklyvning)?

B. Vilket europeiskt land gick 2011 oväntat i spetsen för en avveckling av kärnkraften genom att lova utfasning till 2022?

1 Finland
2 Tyskland
3 Norge
4 Polen
5 Frankrike

Facit: Kärnfull reaktion

A Fission

B Tyskland (alt 2)

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor