Medryckande om universums ursprung

Publicerad

Varför finns det någonting i stället för ingenting? I dag brukar fysikerna besvara frågan om universums ursprung med att naturlagarna helt enkelt leder till att allt poppar upp ur ingenting. Fast då dyker frågan upp om vad detta ingenting är för något – och den till synes barnsliga frågan om var naturlagarna i så fall har kommit ifrån.

Jim Holt, som är filosof och populärvetenskaplig författare, har talat med både naturvetare, som Steven Weinberg och Roger Penrose, och filosofer, som Derek Parfit, för att få deras syn på saken. Han berättar även om tidigare tänkares idéer på ett engagerande och livligt sätt. Tråkigt blir det aldrig, inte ens när Holt själv filosoferar på Café de Flore i Paris, som Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir gjorde berömt på sin tid. Eller när han delar med sig av personliga och ibland sorgliga resonemang, som när hans mor dör under arbetets gång.

Möjligen blir filosoferna mer intressanta än deras filosofiska utläggningar, kanske för att Jim Holt skriver så medryckande och bra. Något svar på själva huvudfrågan får vi ju inte, men vägen dit är en fascinerande resa. 

Why does the world exist?

Jim Holt
Liveright publishing company

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor