Motion i stället för psykoterapi

En ny studie bekräftar att fysisk träning är effektiv behandling vid lättare depressioner.

Publicerad

En ny metaanalys visar att fysisk träning är en effektiv behandling vid lättare depressioner. Torbjörn Josefsson vid Högskolan i Halmstad har tillsammans med några kolleger analyserat 15 tidigare studier och drar slutsatsen att fysisk träning kan vara mer kostnadseffektivt än psykoterapi. Studien är publicerad i Scandinavian journal of medicine & science in sports

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor