Sommarens giftspruta

Publicerad

Bild: Charles Krebs / Nikon Small World

Den lilla knoppen längst ut på brännässlans brännhår bryts av vid beröring. Kvar blir ett sylvasst injektionsrör, som tränger igenom huden och sprutar in en svidande cocktail av bland annat myrsyra, acetylkolin och histamin. Om plantan blir skadad skaffar den sig fler brännhår på de delar som växer ut igen. Det latinska namnet, Urtica diocia, syftar på att växten är en så kallad tvåbyggare, med han- och honblommor på olika individer. Bägge bränns.  

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor