Summerade sidor

Publicerad

Bild: Istock

Det har sina sidor att placera böcker för lågt i hyllan med småbarn i huset. I ett obevakat ögonblick rycker lille Aron sju blad ur en bok. Kan summan av sidnumren på de sju bladen vara 300? 

Facit: Summerade sidor

Varje blad har två sidor, numrerade med två efterföljande tal – ett jämnt och ett udda. Summan av ett jämnt och ett udda tal alltid är udda.

De utrivna sidornas nummer bildar sju sådana par. Lägger vi ihop dessa blir det en summa av sju udda tal.

En sådan summa är alltid udda och kan alltså inte vara 300.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor