Taggtråd ska stoppa GMO-huliganer

Schweiz har inrättat Europas första statligt skyddade åker för tester av gentekniskt modifierade grödor. 

Publicerad
I Reckenholz norr om Zürich ska grödor med nya gener få växa i fred bakom ett högt stängsel.
Bild: AGROSCOPE

Säkerhetsvakter, hundar, larm och dubbla stängsel med taggtråd skyddar en åkerlapp norr om Zürich i Schweiz. Här ska försöksodlingar med gentekniskt modifierade organismer (GMO) få skydd mot sabotage.

På olika håll i Europa har aktivister hittills förstört över hundra försöksodlingar med GMO, och många europeiska konsumenter är skeptiska mot tekniken.

Utanför Europa är attityden annorlunda. Genmodifierade grödor växer på drygt 10 procent av världens totala åkerareal. Över 80 procent av världsproduktionen av både soja och bomull kommer från GMO.

I Europa är det i stort sett bara Spanien som odlar GMO. Den vanligaste grödan är fodermajs som står emot insektsangrepp. Schweiziska myndigheter hoppas nu att flera andra länder i Europa tar efter idén med statligt skyddade försöksodlingar.

– Det är bedrövligt att det behövs, säger Sten Stymne, professor i växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Men han understryker att toleransen mot GMO är större i Sverige än på andra håll i Europa. Förra året stod Sverige ensamt för nästan en tredjedel av alla fältförsök med gentekniskt ändrade grödor i hela Europa.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor