Farligare att bli änkling än att bli änka

Att förlora sin partner ökar risken för att dö inom två år. Effekten är starkast för män.

Publicerad

Lite drygt var tionde änka och änkling dör inom två år efter partnerns bortgång. Det framgår av en analys av de nästan 92 000 dödsfall som inträffade i Sverige under 2012. Men det finns en stor könsskillnad. Bland änklingarna hade nästan 16 procent dött inom två år efter makans bortgång, medan motsvarande andel bland änkorna var 6 procent.

Till viss del kan detta förklaras av att män generellt är äldre än sina hustrur, och att män dessutom lever kortare. Men skillnaden kvarstår även om man kompenserar för detta och bara tittar på dem som dött före 80 års ålder. För männen var överdödligheten tydligast den första månaden efter hustruns död. Något sådant mönster syntes inte bland kvinnorna.

Analysen har genomförts av SCB.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor