Fortsatt färre mord

Publicerad

Bild: Istock

Det dödliga våldet (mord, dråp och misshandel med dödlig utgång) har minskat under 20 års tid i Sverige. En ny rapport från Brottsförebyggande rådet visar att 68 personer dödades under 2012, vilket är 13 färre än året innan. Under 1990-talet låg siffran på omkring 100 döda per år, och under 2000-talets första decennium dödades omkring 90 personer per år.

Mordstatistiken är ett viktigt verktyg för att mäta ett samhälles våldsnivå, eftersom definitionen är entydig och mörkertalet nästan ­obefintligt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor