Kvinnor röstar hellre än män

En ny rapport beskriver valdeltagandets utveckling bland kvinnor och män i Sverige sedan kvinnor fick rösträtt.

Publicerad
Sedan 1988 röstar en något större andel kvinnor än män i det svenska riksdagsvalet. 
Bild: SCB

År 1921 fick kvinnor samma rösträtt som män i Sverige, men många tog då inte chansen. Bara 47 procent av kvinnorna röstade i detta val – medan 62 procent av männen röstade. Sedan dess har kvinnornas valdeltagande ökat kraftigt.

På 1950-talet började kvinnor komma i kapp männens valdeltagande, och i 1988 års val röstade en större andel kvinnor än män i riksdagsvalet. Sedan dess har kvinnornas valdeltagande varit omkring en procentenhet högre än männens. Valdeltagandet skiljer sig dock mellan olika åldersgrupper. Bland dem som är yngre än 60 år så är skillnaderna störst. Och i gruppen över 75 år så röstar männen tvärtom i högre utsträckning än kvinnor.

Men ända sedan 1960 års val röstar fler kvinnor än män räknat i antal röster, eftersom kvinnorna är i majoritet bland de röstberättigade.

Det framgår av en ny rapport från Statistiska centralbyrån

Sedan 1988 röstar en något större andel kvinnor än män i det svenska riksdagsvalet. 


Bild: SCB

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor