Ljuset hade det trögt i början

Hur är det möjligt att vår jord träffas av ljus som bedöms vara cirka 11,5–12 miljarder år gammalt? Varför har inte detta gamla ljus redan träffat oss? Man vet ju att universum expanderar med stigande hastighet och att expansionshastigheten är lägre än ljusets. För 12 miljarder år sedan var ju (det som nu är) vårt solsystem mycket närmare big bangs centrum. Ljuset borde ha nått oss tidigare!

/Lasse H.

Publicerad

Bra fråga! Förklaringen är att universums expansion inte begränsas av ljushastigheten. Vad Einsteins speciella relativitetsteori säger är att ingenting av materia kan färdas fortare än ljuset. Däremot kan utvidgningen av rymden ske godtyckligt snabbt om avstånden är tillräckligt stora – det är en följd av att expansionen förändrar alla avstånd med samma faktor. Ljus som sändes ut mot oss strax efter big bang, när universum mycket riktigt var mindre än nu, fick till att börja med kämpa ”i uppförsbacke” – trots att det rörde sig mot oss med ljusets hastighet ökade avståndet till oss på grund av den snabba expansionen. Successivt avtog expansionshastigheten, och ljuset kunde ”köra i kapp” igen och så småningom nå fram till oss.

/Lars Bergström, professor i teoretisk fysik vid Oskar Klein-centrum, Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor