Sant samband

Publicerad

Hur kan man välja fem siffror i följd, skriva in dem i rutorna och få ett samband som är sant? Ett exempel:

En möjlig lösning är att använda siffrorna 5, 6, 7, 8 och 9 och skriva sambandet som 8 x 9 = 7 + 65. Försök att göra likadant med sambanden nedan. Använd siffrorna inom parentes.

Facit: Sant samband

Förslag till lösningar:

a) 3+4+5=12

b) 2×6=3+4+5

c) 3 + 6×7=45

d) 6×8/4=5+7

e) 58+9=67.

OBS att man i c) måste multiplicera först, sedan addera.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor