Facit framtiden: När domedagen var nära

Dagens framtid är kanske dyster, men inte lika dyster som för 40 år sedan.

Publicerad

Bild: Istock

Domedagsboken. Titeln säger rätt mycket. Undertiteln säger ännu mer: ”De tekniska framstegen – ett hot mot vår existens. Kommer världen att vara beboelig om 30 år? Kan vi fortfarande hindra en världskatastrof?” Boken publicerades 1970. Författaren Gordon Rattray Taylor var en ansedd brittisk vetenskapsjournalist, verksam vid BBC där han gjorde vetenskapsdokumentärer. Den svenske kemidocenten vid Karolinska institutet, Hans Palmstierna, skrev förordet till den svenska översättningen.

Anslaget i boken var lika pessimistiskt som titeln angav. Hoten handlade om allt från försämrad vattenförsörjning, nya miljögifter, överbefolkning och svält till hotande syrebrist. Och slutsatserna byggde på dåtidens aktuella forskning. Författaren refererade till nya studier och artiklar i Science och liknande.

Även klimatförändringar berördes. Jordens temperatur skulle öka med minst 5 grader redan till år 1990 på grund av koldioxidutsläppen. Men – på grund av ökade partikelutsläpp som minskade solens förmåga att värma upp jorden, fanns även en risk för en ny istid redan före år 1980! ”Människan har nått en vändpunkt i sin historia”, summerade Gordon Rattray Taylor.

Sedan dess har det gått snart ett halvt sekel. Och återigen tror vi oss stå inför en vändpunkt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor