Homofobi på jobbet drabbar främst bögar

Manliga homosexuella är mer drabbade av fördomar i arbets-livet än kvinnliga, enligt en ny studie.

Publicerad

Eftersom vi sedan 1995 har så kallat registrerat partnerskap för homosexuella i Sverige så kan man kartlägga denna grupp. Detta kan kombineras med de attitydundersökningar av homosexualitet som utfördes av Statens folkhälsoinstitut i början av 2000-talet. Resultaten kan sedan analyseras länsvis, för att ge en bild av sambandet mellan områden med mer eller mindre tolerant attityd och framgång i arbetslivet för homosexuella i samma län.

Nu har forskare vid Linnéuniversitetet gjort en sådan analys, som omfattar nästan 4 000 homosexuella av båda könen, och siffrorna är hämtade för året 2007. Den visar att manliga homosexuella tjänar sämre och har högre arbetslöshet än jämförbara heterosexuella personer. För kvinnliga homosexuella finns inget tydligt samband.

– Homosexuella män får oftast fler problem än homosexuella kvinnor, det har man sett i många tidigare studier, säger Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. Nu har vi belagt det i arbetslivet också.

– Det verkar helt enkelt finnas större acceptans för kvinnlig homosexualitet, men jag kan inte säga varför.

Men i ett internationellt perspektiv är problemen relativt små.

– Man har gjort liknande studier i Sydeuropa. Där är löne- och arbetslöshetsglappen betydligt större, säger Mats Hammarstedt.

Han är inte förvånad över resultaten, men har svårt att förklara dem.

– Jag har forskat om flera typer av diskriminering, och kan i någon mening förstå att människor som inte har svenska som modersmål eller svensk examen har det svårare på arbetsmarknaden. Men detta verkar inte ha någon som helst rationell orsak.

Samtidigt har attityderna till homosexualitet revolutionerats de senaste decennierna. Fram till 1979 klassades det som en sjukdom. Fram till 1944 var det kriminellt.

– Attityderna verkar trots allt förbättras, även om det går sakta, säger Mats Hammarstedt.

Kriminell kärlek

Fram till år 1944 var homosexuella relationer ett lagbrott i Sverige.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor