Johanna Liljestrand Rönn: Om könsorgan

Publicerad
Johanna Liljestrand Rönn.

1 | Hur kom du in på det här ämnet?

– Könsorganen hos många djurarter ser märkliga ut. Det är en utmaning att förstå vad det beror på.

2 | Hur brukar folk reagera när du berättar om din forskning?

– De allra flesta tycker att det är intressant. Ämnet väcker många olika frågor.

3 | Vilka paralleller till människan kan du dra från dina studier av insekter?

– Jag är försiktig med sådana jämförelser. Människans fortplantning påverkas av mycket som vi inte behöver tänka på när vi gör experiment med fröbaggar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor