I dag får du 1 400 nya hjärnceller

Svenska forskare har för första gången räknat ut hur många nya nervceller som bildas i en vuxen människas hjärna.

Publicerad
Nervcell i hippocampus, omgiven av stödjande gliaceller.
Bild: SPL / IBL

För femton år sedan visade Göteborgsneurologen Peter Eriksson att människans hjärna kan bilda nya celler även i vuxen ålder. Det var en stor upptäckt, men vissa forskare har sedan dess tvivlat på att de nya cellerna är tillräckligt många för att betyda något i praktiken.

Hos människan är det bara känt att nya nervceller bildas i hippocampus, ett område innanför vardera tinningen som bidrar till att lagra nya minnen.

– Där bildas i genomsnitt 1 400 nervceller per dygn, vilket är förvånansvärt mycket, säger Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning vid Karolinska institutet i Solna.

Hans forskargrupp har räknat de nya cellerna med ett slags kol-14-analyser. Fram till år 1963 sprängde världens kärnvapenländer sina bomber ovan jord, vilket höjde halten av isotopen kol-14 i atmosfären – och i människor. Efter ett provstoppsavtal klingade halten av.

Genom att mäta halten av isotopen i cellkärnor kunde forskarna åldersbestämma cellerna. I hippocampus hos avlidna är en del av cellerna yngre än den avlidna personen.

Forskarna räknar med att ungefär en tredjedel av nervcellerna i hippocampus ständigt förnyar sig i en takt som bara avtar sakta med åren.

Nu planerar Jonas Frisén och hans medarbetare att försöka ta reda på om en minskad förmåga att bilda nya celler i hjärnan kan vara en orsak till depressioner och andra psykiska sjukdomar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor