Atombomber avslöjar tjuvjägare

Publicerad
Radioaktivitet från 1950-talets provsprängningar av kärnvapen gör det möjligt att åldersbestämma elfenben.
Bild: Istock

Under 1950-talet gjordes omfattande provsprängningar av kärnvapen vilket medförde att atmosfärens halter av den radioaktiva isotopen kol-14 fördubblades. Provsprängningar ovan jord förbjöds 1963. Sedan dess har halterna av isotopen sjunkit i en stadig takt. Isotophalterna följer ett tydligt mönster som brukar kallas bombkurvan. Ett internationellt forskarteam har nu visat att bombkurvan kan användas för att åldersbestämma elfenben, och avgöra om det härstammar från tiden före eller efter förbudet mot handel med elfenben som infördes 1989. Metoden, som bygger på masspektrometri, är förhållandevis enkel och billig och går även att tillämpa på noshörningshorn. Även konstföremål av elfenben kan åldersbestämmas, eftersom mätmetoden kräver så lite material att konstföremålen inte förstörs under processen. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor