Betongen som kan laga sig själv

En sydkoreansk forskare har utvecklat en metod som gör att sprickor i betong repareras automatiskt.

Publicerad
I Sverige förbrukas ungefär fem miljoner kubikmeter betong per år.
Bild: Istock

När byggmaterialet betong utsätts för salt och is, bildas efterhand hålrum i strukturen. Dessa hålrum kan fyllas med vatten, vilket i värsta fall får betongen att ge vika.

Men nu har den sydkoreanska forskaren Chan-Moon Chung vid Yonsei university i Sydkorea kommit på ett sätt att fixa sprickorna med hjälp av ett ämne som bildar en vattentät skyddande polymer när det utsätts för solljus. Ämnet förpackas i pyttesmå kapslar, tillverkade av urinämne och formaldehyd, vilka sprayas på betongen. När sprickor bildas i betongen, öppnas kapslarna och släpper ut sin skyddande blandning.

Behandlingen leder till att betongen tar upp nästan 30 gånger mindre vatten än ett obehandlat betongblock.

Vid tidigare försök att skapa självlagande betong har man bland annat använt sig av bakterier som släpper ut skyddande kemikalier. Men det skyddet fungerar bara så länge bakterierna lever, under cirka ett års tid. Den nya metoden beräknas ge ett långvarigare skydd.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor