Samma summor

Publicerad

Ett rutnät har tre rader och fem kolumner. Placera i rutorna talen från 1 till 15 på ett sådant sätt att summan av talen i var och en av raderna är samma och att summan av talen i var och en av kolonnerna är samma (summan för kolumnernas är inte samma som radernas).

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor