Spelar cykelhjälm verkligen någon roll?

Jag har försökt hitta bevis för att en cykelhjälm faktiskt skyddar cyklisten, men det verkar som om detta är omtvistat. Har vi belägg för att säga att en hjälm (typen bör spela roll) faktiskt skyddar, och vilka studier är det baserat på?

/Joakim Romson

Publicerad

Nu är det vetenskapligt bevisat – en cykelhjälm kan skydda huvudet.
Bild: Istock

Svar: Internationellt och nationellt finns flera studier som visar att användning av cykelhjälm minskar risken för skallskador. Hit hör till exempel Berg och Westerling, 2007, Thompson et al., 2009 och Oliver et al., 2013. En del andra studier har däremot kritiserats på grund av inbyggda metodfel: de utgår från att cykelhjälmar har effekt och räknar utifrån det ut hur många dödsfall och skallskador som skulle kunna undvikas vid högre hjälmanvändning.

I vår studie, Skadade cyklister. En studie av skadeutvecklingen över tid, utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 2013, redogör vi för svenska förhållanden. Vår slutsats är att cykelhjälmslagen från 2005 för barn under 15 år tveklöst haft effekt, även om effekten kanske inte är så stor som en hastig titt på vårdstatistiken kan ge intryck av. Inläggning på sjukhus på grund av hjärnskakning (den i särklass vanligaste huvudskadan som leder till inläggning bland cyklister) minskar nämligen inte bara för cyklister utan generellt, som ett resultat av ny diagnostik och ny kunskap i vården. Antalet huvudskadade cyklister minskar dock snabbare än andra kategorier.

Det finns förstås flera faktorer som har betydelse för detta, såsom säkrare cykelvägar och det totala antalet cyklister.

Men en jämförelse mellan åldersgrupper visar ett intressant mönster som talar för att hjälmanvändning har effekt: minskningen har skett i alla åldersgrupper utom den äldsta och är särskilt markant för den yngre åldersgruppen. Detta stämmer väl överens med en ökad hjälmanvändning hos framför allt yngre åldersgrupper (cirka 65 procent för barn jämfört med cirka 31 procent för alla cyklister 2011).

2011 lades omkring 3500 cyklister in på sjukhus i Sverige efter olyckor. Antalet dödade cyklister i trafiken har sedan 1980-talet sjunkit från runt 80 till cirka 20 personer per år.

/Jan Schyllander, utredare på MSB, och Robert Ekman, docent, MSB

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor