Billig vätgas med ny metod

Svenska forskare har upptäckt hur vi i stor skala kan härma bakteriernas förmåga att framställa vätgas från vatten.

Publicerad
En konstnärlig tolkning av hur järnkatalysatorn (färgad) aktiverar det enzym som kan bilda vätgas från vatten. 
Bild: Illustratör Birgit Deckers. Copyright MPI CEC

Vätgas är en viktig energibärare som kan användas i miljövänliga bränsleceller. Men för att framställa gasen i stora mängder krävs den mycket dyra metallen platina, vilket gör processen dyr.

Nu har forskare vid Stockholms universitet utvecklat en metod som utnyttjar förmågan hos bland annat grönalger och bakterier att bilda vätgas från vatten med hjälp av enzymet hydrogenas. Problemet med att framställa enzymet i större skala är att det då bildas i en inaktiv och oanvändbar form. Men forskarna har upptäckt att enzymet går att aktivera med hjälp av en syntetisk järnkatalysator. De hoppas att deras nya metod ska leda till billigare och mindre resurskrävande vätgasbaserade bränsleceller i framtiden, och därigenom minska vårt beroende av fossila bränslen.

– Tanken är att låta vårt artificiella enzym ersätta platina för att lagra energin från olika alternativa energikällor, säger Gustav Berggren, en av forskarna bakom studien.

Studien har gjorts i samarbete med forskare i Frankrike och Tyskland och är publicerad i Nature.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor