Finfördelad materia

Publicerad

1. Vilken av följande är inte en elementarpartikel?

A) Fermion

B) Neutrino

C) Gluon

D) Kryon

E) Boson

2. Redan de gamla grekerna filosoferade kring materiens minsta beståndsdelar. Vad betyder ordet atom, som de myntade?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor