Ingen kan förklara varför de blinkar

Ljuset från 36 nyupptäckta stjärnor varierar på ett sätt som astronomerna inte kan förstå.

Publicerad
Bland de ljusa stjärnorna i stjärnhopen NGC 3766 finns 36 stycken pulserande stjärnor av ett hittills okänt slag. 
Bild: ESO

En grupp schweiziska astronomer har upptäckt 36 stjärnor vars ljus varierar utan någon rimlig förklaring. I sju år har de observerat en öppen stjärnhop på södra himlavalvet, och lyckats urskilja de 36 stjärnorna som har varierande ljus bland omkring 3 000 andra stjärnor.

En stjärna kan ha varierande ljusstyrka för att den kretsar kring en kompanjon och regelbundet blir förmörkad, eller för att det finns något i stjärnans inre som pulserar. Men de här stjärnorna verkar vara av en vanlig sort som, liksom solen, bränner väte i sitt inre och har en yttemperatur på mellan 9000 och 11 000 Kelvin. Sådana stjärnor pulserar inte. Observationerna tyder inte heller på att det skulle handla om dubbelstjärnor. En förklaring skulle kunna vara att stjärnorna roterar så snabbt att det händer något i deras inre. Fyra av de observerade stjärnorna snurrade faktiskt 50 procent snabbare än vad gränsen för att slitas sönder tillåter. Men det är oklart hur det i så fall hänger ihop med regelbundna ljusvariationer. Kanske kan mörka fläckar på stjärnytan ge dessa pulserande ljusobservationer, gissar de schweiziska astronomerna. Men inga fläckar har synts till – så upptäckarna har faktiskt ingen aning om varför de ser det de ser.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor