Kvinnliga entreprenörer gynnas av goda tider

En god konjunktur gynnar egenföretagandet – i synnerhet bland högutbildade kvinnor.

Publicerad
Vid en konjunkturförbättring ökar nyföretagandet med 8 procent bland högutbildade kvinnor och 4 procent bland högutbildade män.
Bild: Istock

Under goda tider startar högutbildade kvinnor fler företag. Det är slutsatsen av en analys av hur den lokala ekonomiska konjunkturen påverkar entreprenörskapet. Bland kvinnor med hög utbildning ökar nyföretagandet med 8 procent vid en konjunkturförbättring, medan nyföretagandet bland högutbildade män bara ökar med 4 procent. Bland personer utan högre utbildning syns ingen motsvarande förändring.

Personer med hög utbildning kan ha en starkare position på arbetsmarknaden och därmed större möjligheter att utnyttja de affärsmöjligheter som goda tider medför, menar Helena Svaleryd, nationalekonom vid Uppsala universitet. De, och framför allt kvinnorna inom denna grupp, startar uppenbarligen företag för att de vill, och inte för att de är tvingade på grund av arbetslöshet.

Studien bygger på registerdata från åren 1996–2007, och är utförd av forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor