Rester av våra förfäder på flera platser

Hur kan man påstå att vi människor utvecklades och utvandrade från Afrika från en begränsad trakt vid östafrikanska Rift valley, där man hittat skelettben? Att man hittat skelettrester just där beror ju på en naturlig spricka i marken som blottlagt benresterna. Det kan ju finnas skelettrester av samma ålder på andra platser, som förblir dolda.

/Kai Boiardt

Publicerad

Det är riktigt att det mycket väl kan finnas fossila rester av människor på andra platser, där fossil antingen inte bevarats så väl, eller där man inte har letat. Hur stort utbredningsområdet var för de förmänniskor som hittats i Rift valley kan vi därför inte veta – mer än att det bör ha varit ekologiskt begränsat och knappast omfattat öken eller regnskog. Framtida fynd kan ge oss mer exakt kunskap, men kommer troligtvis inte att radikalt förändra berättelsen om människans ursprung. Detta eftersom det vi vet i dag på en övergripande nivå är rätt fullständigt, utan påtagliga luckor.

Men jag håller inte med dig om själva utgångspunkten för frågan, att Rift valley ensamt beskrivs som vårt ursprung. Viktiga fynd har också gjorts i Tchad och i synnerhet i Sydafrika, där de första resterna av förmänniskor i Afrika påträffades. En aktuell studie presenterad i Science i april i år tyder dessutom på att den sydafrikanska Australopithecus sediba kan ha varit förfader till släktet Homo. Även i det fallet bör dock utvandringen från Afrika skett via Östafrika.

 När det gäller den moderna människans (Homo sapiens) ursprung finns också sydafrikanska fynd av stor betydelse, även om de äldsta spåren är östafrikanska. Så Östafrika har de mest fullständiga fossilfynden, men Sydafrika är också av central betydelse för förståelsen av vår utveckling.

/Lars Werdelin, professor i paleozoologi vid Naturhistoriska riksmuseet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor