Småvuxen räv räddad från hungriga örnar

Kaliforniens unika lilla rävart har räddats från utrotning. Genomtänkta räddningsinsatser har återställt balansen i näringskedjorna: räven är återigen ett rovdjur – inte örnarnas bytesdjur.

Publicerad
Den småvuxna rävarten på Channel Islands är mindre än en vanlig huskatt.
Bild: Dominic Laniewicz

Channel Islands är en ögrupp som ligger några mil utanför Kaliforniens kust, och den enda plats där man kan möta rävarten Urocyon littoralis. Räven är liten, mindre än en vanlig huskatt, och härstammar från grårävar som kom till ögruppen för ungefär 10000 år sedan. Dvärgväxten är en anpassning till den ursprungliga miljön på öarna: det var ont om föda – och det fanns inga naturliga fiender. De enda större rovdjuren var de vithövdade havsörnarna, som främst lever av fisk.

Människan har dock orsakat en kedja av miljöförändringar, som höll på att bli den lilla rävens undergång. Under 1800-talet infördes tamgrisar på Channel Islands, och förvildade tamgrisar blev snabbt en vanlig syn. Under 1960-talet försvann havsörnarna från ögruppen; den främsta orsaken var miljögifter som DDT. De tomma reviren togs över av kungsörnar under 1990-talet. Dessa jagade både grisar och rävar, vars antal minskade dramatiskt.

År 2004 rödlistades räven. Då fanns det bara något tiotal rävar på de hårdast drabbade öarna. Men i dag, bara tio år senare, är det dags att ta bort räven från rödlistan.

Myndigheter och miljöorganisationer lyckades genomföra omfattande och genomtänkta räddningsinsatser. Samtliga kungsörnar fångades in och transporterades tillbaka till fastlandet, och grisbestånden utrotades. Man har även återinfört de vithövdade havsörnarna. Det är en mycket revirhävdande art, så det är troligt att havsörnarna kommer att förhindra att kungsörnarna återetablerar sig. På tre av öarna har man fött upp rävar, som släppts ut i frihet.

År 2011 fanns det över 4 000 rävar på Channel Islands. En lärdom från räddningsprojektet är att insatserna måste göras i rätt ordning. Om man hade valt att avlägsna grisarna före örnarna, så hade örnarna tvingats att äta fler rävar för att överleva. Då hade utfallet kunnat bli det motsatta.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor