Viruscocktail skyddar äpplen mot larver

Svensk forskning banar väg för miljö­vänliga bekämpningsmedel – med jäst, socker och virus.

Publicerad
Äppleveckarens larv gnager gångar i äpplet där jästsvampar kan slå sig ner – för att sedan bli föda åt larven.
Bild: Peter Witzgall

Äpplevecklaren är en fjäril vars larv orsakar stor skada i äpple- och päronodlingar. Men nu har en svensk och en amerikansk forskare utvecklat en miljövänlig metod som kan stoppa angreppen. Äpplevecklarens larv lever i ett intimt samspel med vissa jästsorter – så kallad mutualism. Larven gräver gångar i äpplet, vilket gynnar jästen eftersom den då kommer åt fruktköttet. Larven utnyttjar jästen som föda; dessutom skyddar jästen äpplet mot mögelangrepp. De två forskarna tog fasta på detta samspel när de utvecklade det nya bekämpningsmedlet.

Forskarna blandade jäst, socker och ett virus som endast angriper äpplevecklaren. Preparatet sprutades sedan på äpplen direkt på äppleträden. Försöket visade att jästdoften lockade till sig larverna, som åt av viruspreparatet. Resultatet blev att merparten av larverna dog innan de hunnit äta av frukten.

Viruset som användes i försöket kallas CpGV och är ett beprövat bekämpningsmedel mot vuxna äpplevecklare. Men larverna har varit svårare att rå på, för man har inte kunnat lura dem att konsumera viruspreparatet innan de borrat sig in i frukten.

Forskarteamet har publicerat sina rön i Journal of chemical ecology. Förhoppningen är att forskningsresultaten ska bana vägen för en helt ny växtskyddsteknik, som kan tillämpas på både fruktodlingar och andra grödor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor