Hur läker själen framför en dataskärm?

Jag föreställer mig att det mänskliga mötet är en viktig komponent för den som går i någon form av terapi. Av den anledningen är jag lite förvånad över konceptet internetterapi. Vad vet man om internetterapins förmåga att hjälpa?

/Joel

Publicerad

Bild: Istock

Svar: Psykologisk behandling via internet sker ofta i en form som kan kallas vägledd självhjälp. Det betyder att patienten har ett stort eget ansvar över sin behandling men också att det finns en person, oftast en psykolog, som vägleder patienten i övningar och kan svara på frågor via internet. Det har visat sig att patienter i internetbehandling oftast uppskattar denna kontakt och tycker att den är personlig. I studier av internetbehandling har den genomsnittliga effekten varit jämförbar med traditionell psykologisk behandling. Det är dock förmodligen så att vissa personer föredrar att träffa en terapeut ansikte mot ansikte, medan andra föredrar internetbehandling, så de olika formerna bör ses som komplement till varandra.

/Martin Kraepelien, psykolog och doktorand i psykologisk behandlingsforskning vid Karolinska institutet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor