Insekt lär robot

Publicerad

Bild: Istock

När kackerlackor springer fort längs ojämna väggar formar de känselspröten som bakvända J:n, vilket visat sig vara en optimal form för att ge exakt information, utan att spröten skadas. Genom att härma detta knep hoppas forskare kunna utveckla snabbare robotar.

Källa: The Journal Of Experimental Biology

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor